(27/06/2017)

Ngày 23/6/2017, đánh giá giữa kỳ cho Dự án BIPP đã khép lại với buổi hội thảo phản ánh kết quả. Tại đây, các chuyên gia đánh giá đã trình bày những kết quả thu được cùng với những kiến nghị cho Dự án. Tham dự hội thảo là các cán bộ có thâm niên đến từ Bộ KH&CN và BTC, cùng đại diện đối tác của Dự án. Do Chính sách của Dự án BIPP có liên hệ mật thiết tới lĩnh vực phát triển khối tư nhân tại Việt Nam, Tham tán Hợp tác Phát triển đến từ Đại sứ quán Bỉ cũng có mặt tại hội thảo. 

MTR aadc0

Các chuyên gia đánh giá đã có một bài trình bày ngắn gọn về hiệu quả thực hiện Dự án BIPP tính từ thời điểm khởi động dự án. Nhìn chung, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, dự án hiện đang trên đà đạt được hầu hết những mục tiêu đề ra. Dự án BIPP tuân thủ những chiến lược và chính sách quốc gia của Chính phủ Việt Nam và của Bộ KH&CN. Bên cạnh đó, Dự án BIPP cũng có đóng góp đáng kể trong việc gây dựng những bài học thực tiễn và kinh nghiệm tốt nhất để hỗ trợ xây dựng chính sách ươm tạo và thử nghiệm một quỹ hạt giống và hai cơ sở ươm tạo với 38 khách hàng ươm tạo.

Thách thức lớn nhất đối với Dự án nằm ở khâu giám sát, tận dụng kết quả đầu ra. Ở giai đoạn hiện giờ của Dự án, chưa thể khẳng định rằng động lực từ những hoạt động của Dự án cũng như việc thử nghiệm quỹ InnoFund và một trong hai cơ sở ươm tạo sẽ được duy trì bền vững. Tuy nhiên, trao đổi với những đối tác của Dự án cho thấy vấn đề có thể được giải quyết triệt để.

Các chuyên gia đánh giá đã đưa ra một số kiến nghị để Dự án BIPP có thể nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện hoạt động, và từ đó có những biện pháp cụ thể để đánh giá tác động trước khi Dự án kết thúc

Dự án BIPP sẽ tiếp tục phát triển và có phản ứng tích cực với kỳ đánh giá này, đồng thời xem trọng những phản hồi quý giá từ hội thảo để hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của Bộ KH&CN, chủ Dự án.

BQLDA BIPP