(27/04/2017)

Thong bao 046d21. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ NĂM 2017

Hợp phần Quỹ InnoFund thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển của quốc gia.

Tất cả các đối tượng thuộc các cơ quan nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp VVN/các ngành công nghiệp và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tại Việt Nam đều được khuyến khích nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ cho dự án thử nghiệm hoặc nâng cao năng lực.

 

2. HÌNH THỨC TÀI TRỢ VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

Các dự án được lựa chọn sẽ được nhận tài trợ từ Quỹ InnoFund, Quỹ triển khai bởi Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (SATI-TECH), tuân thủ chặt chẽ những quy định đề ra trong Sổ tay Quản lý Quỹ InnoFund (IOM) và trong phạm vi ngân sách sẵn có.

Việc tuyển chọn cuối cùng sẽ dựa vào sự đánh giá của các thành viên Hội đồng tuyển chọn Dự án Quỹ InnoFund (HĐTC) và quyết định của Trưởng ban Chỉ đạo Dự án (BCĐDA).

 

3. ĐỐI TƯỢNG TÀI TRỢ

Để có đủ điều kiện được hỗ trợ bởi Quỹ InnoFund, người đề xuất phải:

 • Là pháp nhân theo Luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị và quản lý hoạt động với các đối tác của mình, không hoạt động với tư cách là một bên trung gian, và:

Cửa sổ 1:

 • Một doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần đầu là khách hàng của một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam.
 • Có các dự án hướng tới chuyển giao các khái niệm đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa. 

Cửa sổ 2: là một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đáp ứng các tiêu chí đối với cơ sở ươm tạo được quy định tại Thông tư 16/2014/TT/BKHCN:

 • Được thành lập với tư cách là một thực thể pháp lý ở Việt Nam theo luật doanh nghiệp, hoặc Nghị định 16/2015/NĐ-CP hoặc Nghị định 54/2016/NĐ-CP và
 • Cung cấp các dịch vụ tiền ươm tạo và/hoặc ươm tạo (dịch vụ ươm tạo thông thường và/hoặc dịch vụ ươm tạo ảo) cho ít nhất 5 khách hàng tại thời điểm nộp đề xuất.
 • Có các dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng để cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ mà khách hàng của họ cần có và thông qua việc cung cấp các dịch vụ như vậy, họ sẽ trở nên tự bền vững về mặt tài chính
 • Ưu tiên các cơ sở ươm tạo mới được thành lập (dưới 05 năm hoạt động).

 

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thời gian thực hiện dự án từ 09 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ.

Các dự án đề xuất phải được thực hiện trong phạm vi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 

5. HẠN MỨC TÀI TRỢ

Bất kỳ khoản tài trợ không hoàn lại nào được cấp trong chương trình này phải nằm trong hạn mức tối đa và tối thiểu như sau:

 • Mức hỗ trợ tối thiểu bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tương đương 15,000 EUR;
 • Mức hỗ trợ tối đa bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tương đương 25,000 EUR;

 

6. MẪU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ THỜI HẠN NỘP

Các bên quan tâm tải mẫu hồ sơ đề xuất tại website của BQLDA BIPP:

http://bipp.vn/vi/thu-vien/tai-lieu-du-an

Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: 17h ngày 15 tháng 05 năm 2017.

 

7. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ

Bộ hồ sơ đề xuất bao gồm:

 • 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất tiếng Việt (đóng quyển)
 • 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất tiếng Anh (đóng quyển)
 • File mềm tiếng Anh và tiếng Việt lưu trong CD hoặc USB.

 

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến VP BQLDAP BIPP địa chỉ:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BIPP - INNOFUND:

Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13 - 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04 - 3858 0472

Email: hotro.bipp@gmail.com

Website: www.bipp.vn