(21/08/2015)

STT

Tên vườn ươm

Địa điểm

1

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ  NACENTEC-TBI

Hà Nội

2

Vườn ươm chế biến và đóng gói thực phẩm tại Hà Nội

Hà Nội

3

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội

4

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Đại học Huế

Huế

5

Công viên Công nghệ thông tin Đà Nẵng

Đà Nẵng

6

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thuộc Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

7

Trung tâm ươm tạo phần mềm Quang Trung

TP. Hồ Chí Minh

8

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

9

Vườm ươm công nghệ cao Sài Gòn

TP. Hồ Chí Minh

10

Vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp

TP. Hồ Chí Minh

11

Vườn ươm Việt Nam – Hàn Quốc.

Cần Thơ

12

Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

Cần Thơ

13

Vườn ươm doanh nghiệp Việt Nam VBIC

Hà Nội