(07/03/2017)

1. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT MỜI NỘP HỒ SƠ ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ NĂM 2017

Hợp phần Quỹ InnoFund thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển của quốc gia.

Tất cả các đối tượng thuộc các cơ quan nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tại Việt Nam đều được khuyến khích nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ cho dự án thử nghiệm hoặc nâng cao năng lực.

2. HÌNH THỨC TÀI TRỢ VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ

Các dự án được lựa chọn sẽ được nhận tài trợ từ Quỹ InnoFund, do Trung tâm Thiết kế, Chế tạo và Thử nghiệm (SATI-TECH) triển khai, theo quy định đề ra trong Sổ tay Quản lý Quỹ InnoFund (IOM) và trong phạm vi ngân sách sẵn có.

Việc tuyển chọn cuối cùng sẽ dựa vào sự đánh giá của Hội đồng tuyển chọn Dự án Quỹ InnoFund (HĐTC) và quyết định của Trưởng ban Chỉ đạo Dự án (BCĐDA).

3. ĐỐI TƯỢNG TÀI TRỢ

Để có đủ điều kiện được hỗ trợ bởi Quỹ InnoFund, người đề xuất phải:

 1. Là pháp nhân theo Luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và
 2.  Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị và quản lý hoạt động với các đối tác của mình, không hoạt động với tư cách là một bên trung gian, và:
 • Cửa sổ 1:
 1. Một doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, là khách hàng của một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam.
 2. Có các dự án hướng tới chuyển giao các khái niệm đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa. 
 • Cửa sổ 2: là một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đáp ứng các tiêu chí đối với cơ sở ươm tạo được quy định tại Thông tư 16/2014/TT/BKHCN:
 1. Được thành lập với tư cách là một thực thể pháp lý ở Việt Nam theo luật doanh nghiệp, hoặc Nghị định 16/2015/NĐ-CP hoặc Nghị định 54/2016/NĐ-CP và
 2. Cung cấp các dịch vụ tiền ươm tạo và/hoặc ươm tạo (dịch vụ ươm tạo thông thường và/hoặc dịch vụ ươm tạo ảo) cho ít nhất 5 khách hàng tại thời điểm nộp đề xuất.
 3. Có các dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng để cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ mà khách hàng của họ cần có và thông qua việc cung cấp các dịch vụ như vậy, họ sẽ trở nên tự bền vững về mặt tài chính.
 4. Ưu tiên các cơ sở ươm tạo mới được thành lập (dưới 05 năm hoạt động).

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Thời gian thực hiện dự án từ 06 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ.

Các dự án đề xuất phải được thực hiện trong phạm vi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

5. HẠN MỨC TÀI TRỢ

Bất kỳ khoản tài trợ không hoàn lại nào được cấp trong lần Mời nộp hồ sơ đề xuất này phải nằm trong hạn mức tối đa và tối thiểu như sau:

 • Mức hỗ trợ tối thiểu bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tương đương 15,000 EUR;
 • Mức hỗ trợ tối đa bởi Quỹ InnoFund bằng đồng Việt Nam tương đương 25,000 EUR;

6. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ XIN TÀI TRỢ

Mỗi hồ sơ đề xuất xin tài trợ bao gồm đơn xin tài trợ (bằng tiếng Anh và tiếng Việt), và các tài liệu liên quan khác theo Danh mục yêu cầu cho hồ sơ xin tài trợ, được gửi tới Quỹ InnoFund – Ban Quản lý Dự án BIPP. Để biết thêm thông tin về đợt mời đề xuất xin tài trợ và Quy trình xin tài trợ từ Qũy InnoFund, vui lòng tải tài liệu tại mục InnoFund - Mời đề xuất năm 2017 trên website BIPP: http://bipp.vn/vi/thu-vien/tai-lieu-du-an

Các mốc thời gian cho đợt mời nộp Hồ sơ đề xuất:

Quy trình nộp Hồ sơ Công bố mở đợt mời nộp hồ sơ đề xuất năm 2017 06/3/ 2017
Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ 21/4/2017
Thời hạn HĐTC đánh giá Hồ sơ đề xuất xin tài trợ 02/6/2017
Thời hạn HĐTC ra quyết định tuyển chọn cuối cùng 09/6/2017
Ký thỏa thuận tài trợ 14/7/2017
Dự án nhận tài trợ Bắt đầu triển khai thực hiện dự án 15/7/2017

 

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các ứng viên tiềm năng nên liên hệ với Ban quản lý dự án BIPP trước khi chuẩn bị hồ sơ đề xuất để đảm bảo nắm được toàn bộ thông tin về các quy định tài trợ và quy trình, thủ tục nộp đề xuất xin tài trợ.

Mỗi ứng viên sẽ gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất bản in và 01 (một) bộ hồ sơ đề xuất bản điện tử được lưu trong USB hoặc đĩa CD về Ban Quản lý Dự án với tiêu đề: InnoFund – Mời nộp Hồ sơ đề xuất xin tài trợ năm 2017 bằng đường bưu điện trước khi hết hạn đợt mời nộp Hồ sơ đề xuất xin tài trợ.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BIPP - INNOFUND:

Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13 - 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04 - 3858 0472

Email: hotro.bipp@gmail.com

Website: www.bipp.vn

BQLDA BIPP