(02/12/2015)

Ban Quản lý Dự án: “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển  dụng cán bộ dự án cho vị trí dưới đây như sau:

Chuyên gia chính sách khoa học công nghệ và Quản lý giám sát (A_01_06)

- Địa điểm làm việc: Văn phòng BQLDA tại Hà Nội và đi công tác thực địa trên lãnh thổ Việt Nam

- Thời gian làm việc: 30 tháng

- Ngày bắt đầu: tháng 12/2015

- Nội dung và yêu cầu công việc được đề cập tại điều khoản tham chiếu (TOR) (Tải tại đây:A_01_06

Hồ sơ gồm:

- Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Lý lịch cần đề cập rõ trình độ, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên liên quan đến nội dung và yêu cầu công việc của vị trí mà ứng viên đăng ký dự tuyển.

- Photocopy công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan

- Thư bày tỏ nguyên vọng tham gia dự tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt).

Nơi gửi hồ sơ quan tâm:

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến:

Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)”

Tầng 14, Tòa nhà LICOGI 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hạn nộp hồ sơ:Trước 17:00 ngày 10  tháng 12 năm 2015.