(27/10/2015)

Theo thông báo mời nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ Quỹ InnoFund vào ngày 01/10/2015, thời gian nộp hồ sơ đề xuất cho cả hai cửa sổ sẽ kết thúc vào ngày 30/10/2015.

Sau khi ghi nhận ý kiến phản hồi của các đối tượng quan tâm về thời gian để chuẩn bị hồ sơ đề xuất cũng như mong muốn nhận được những hồ sơ có chất lượng tốt nhất, Ban quản lý dự án BIPP thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ quỹ InnoFund như sau:

Thời gian gia hạn: từ ngày 30/10/2015 đến hết ngày 15/11/2015.

Các hồ sơ đề xuất gửi qua đường Bưu điện sẽ được căn cứ theo ngày gửi Bưu điện.

 

Hồ sơ đề xuất có thể nộp một trong hai cách sau:

- Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tiếp: gồm 02 bản gốc (bản giấy) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt và nộp thêm bản mềm dưới hình thức file điện tử (USB, đĩa CD).

- Hồ sơ đề xuất có thể nộp trực tuyến tại địa chỉ: http://innofund.bipp.vn. Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến, người nộp đề xuất nộp thêm một (01) bản giấy (bản gốc) cho BQLDA BIPP để lưu trữ.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CƠ SỞ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP - BIPP

Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 3858 0467 – 04 3858 0473

Website: www.bipp.vn

BQLDA BIPP