(13/03/2017)

SATI-TECHđược thành lập vào năm 2010 tại Hà Nội trực thuộc Cục Ứng dụng Công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ (BKHCN). SATI-TECH là một đơn vị khoa học công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ, thiết kế triển khai hoạt động, sản xuất công nghệ, và thử nghiệm thí điểm; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nghiên cứu.

(09/03/2017)

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ (Nacentech) – Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN). NTBIC được thành lập vào năm 2014 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ  việc thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển lớn mạnh trên thị trường. Đạt được mục tiêu đề ra này, NTBIC sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp tăng trưởng kinh tế trong khu vực.

(07/09/2015)

HCMUT - TBI là tổ chức khoa học - công nghệ công lập trực thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. HCMUT-TBI được thành lập vào đầu năm 2010 nhằm tìm kiếm, ươm tạo và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ biến các ý tưởng KHCN thành các sản phẩm thương mại hóa. Đạt được mục tiêu đề ra này, HCMUT-TBI sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu và giúp tăng trưởng kinh tế trong khu vực.