Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Dự án "Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp - BIPP" sử dụng vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

Địa chỉ

  • Tầng 14, Tòa nhà Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
  • (04) 3 858 0472
  • (04) 3 858 0473
  • http://bipp.vn